Algemene voorwaarden

Algemene en Service voorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze Service Voorwaarden gelden ter verduidelijking van, en ter aanvulling op de “FHI Algemene Leveringsvoorwaarden” uitgegeven door de Vereniging FHI, federatie van technologiebranches, gevestigd te Amersfoort. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 en van toepassing op al onze offertes en transacties. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging van Duranmatic.

Service en Support bij Duranmatic te Dordrecht:

Duranmatic heeft een eigen Service & Support afdeling. U kunt hier terecht met uw technische vragen, maar ook als een product dat u bij ons, of één van onze distributors, heeft aangekocht defect is geraakt. Onze leveranciers hebben een eigen garantie termijn en voorwaarden waarbinnen eventuele gebreken kosteloos door ons zullen worden verholpen.

Garantietermijn

De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Ook buiten de garantietermijn zullen wij een reparatie snel, vakkundig en tegen een minimum aan kosten voor u uitvoeren.

RMA Procedure voor reparaties:

 • De afhandeling van de RMA procedure gaat volledig via uw eigen klantenportaal via klant.duranmatic.nl
 • Vraag een login voor de Duranmatic Portal aan door te mailen naar RMA@duranmatic.nl.
 • Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen altijd deugdelijk te zijn verpakt voor transport in een stevige omdoos. Duranmatic is in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Duranmatic. Wij zullen beschadigde dozen niet aannemen van de vervoerder.
 • Graag willen wij u er op attenderen dat de aan te leveren artikelen voldoende schoon aangeboden worden. Indien dat niet het geval is behouden wij ons het recht voor om het product ongerepareerd te retourneren.
 • Het kan nodig zijn om het product te resetten of te initialiseren voor een goede reparatie. U dient dan ook zelf zorg te dragen voor een backup van uw data.
 • Reparaties zijn altijd op basis van carry-in. De kosten voor verzending naar Duranmatic zijn dus voor rekening van de aanvrager. De transportkosten voor verzending naar u zijn voor kosten Duranmatic.

Garantietermijn

Hoe stuurt u uw reparatie op?

Stuur uw reparatie voorzien van het SEnummer aan de buitenzijde van de doos op ter attentie van de Service en Support afdeling van Duranmatic. Adres Robijn 730, 3316 KE Dordrecht.

Reparatie afhandeling binnen garantie

Onze leveranciers hebben een eigen garantie termijn en voorwaarden waarbinnen eventuele gebreken kosteloos door ons zullen worden verholpen. Indien bij controle blijkt dat het product geen defect vertoont, en het product volgens specificaties van de fabrikant, functioneert, worden er onderzoekskosten *en eventuele transportkosten berekend.

Reparatie afhandeling buiten garantie

Voor reparaties buiten de garantie termijn wordt een prijsopgave gemaakt als u dit heeft aangegeven in uw aanvraag. Wanneer een product gebreken vertoont die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik of omdat deze blootgesteld is aan omstandigheden waarvoor het product niet geschikt is (bijvoorbeeld val-, of vochtschade) ontvangt u ook een prijsopgave. Indien u geen akkoord voor de prijsopgave geeft, worden onderzoekskosten* in rekening gebracht.

Defect, direct na levering (DOA)

Wij gaan er van uit dat u een product direct na levering controleert op compleetheid en werking. Wanneer een product
niet compleet is of defecten vertoont, dient u dit binnen 5 werkdagen aan ons te melden zodat wij dit kunnen
completeren of omruilen. Als dit later aan ons gemeld wordt zal dit als een reparatie worden behandeld.

DuraPOS Swap Garantie

De standaard service behorend bij een product van het merk DuraPOS, is dat het product bij defect wordt omgeruild voor een vervangend product.

Bij deze service horen de volgende voorwaarden:

 • Voor de duur van 2 jaar gerekend vanaf factuurdatum.
 • Voor 12:00 uur gebeld next business day geleverd.
 • Defect product dient binnen 2 weken na aanmelding retour gestuurd te worden. Zo niet wordt deze gefactureerd.
 • Wanneer defect niet onder de standaard garantie valt zullen de reparatiekosten gefactureerd worden.
 • Ruilunit is niet altijd gloednieuw, maar wel representatief.
 • Garantieperiode na omruil blijft gewoon lopen vanaf originele aanschafdatum.

Service en Support op locatie:

 1. Service en Garantie worden bij Duranmatic afgehandeld op basis van “Carry-In” principe wat betekent dat u de producten bij ons brengt of laat brengen voor reparatie en service. Ook onze technische ondersteuning en support vind in principe plaats in, of vanuit, de vestiging van Duranmatic B.V. te Dordrecht.
 2. Onderhoud is niet inbegrepen in de prijs van het product dat u bij ons aanschaft. Dit dient door uw eigen of extern personeel op een ter zake kundige wijze te worden uitgevoerd volgens opgave van de fabrikant.
 3. Tenzij dit uitdrukkelijk in de offerte anders vermeld is, zullen onderstaande tarieven en voorwaarden gelden voor service, reparatie, onderhoud en ondersteuning, al dan niet bij u op locatie.
 4. De datum en tijd waarop service verleend wordt moet altijd vooraf, en in onderling overleg, worden afgestemd en zal in principe binnen kantooruren worden afgesproken, tenzij uitdrukkelijk anders vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 5. Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is in de offerte gaan wij ervan uit dat het noodzakelijke installatiewerk en montagewerk al gedaan is voordat wij komen assisteren bij het in bedrijf stellen van de installatie waar het door ons geleverde product deel van uit maakt.
 6. Wij verlenen geen service, onderhoud en ondersteuning aan producten die niet tot ons leveringspakket behoren. Als het noodzakelijk is om ons werk bij u op locatie te verrichten gaan wij er vanuit dat alle benodigde informatie en middelen door bevoegd en ter zake kundig personeel voorzien kan worden om ons werk te kunnen uitvoeren.
 7. Als er toestemming, certificering of een andere randvoorwaarde bij uw bedrijf bestaat dan moet dit vooraf schriftelijk aan ons vermeld worden. Alleen wanneer er overeenstemming hierover is bereikt en alles is geregeld zullen wij op locatie komen. Als dit niet is geregeld op het moment dat wij op de afgesproken tijd bij u op locatie arriveren dan zullen wij alle extra kosten die dit met zich meebrengt aan u doorberekenen.